Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013

Užitečné informace


 

Děkujeme všem našim členům, kteří uhradili své členství 2013 v Golf Club Hostivař.  Zároveň si dovolujeme upozornit všechny členy, kteří do dnešního dne nesplnili svou členskou povinnost a členství na sezonu 2013 zatím neuhradili, že k 31.1.2013 byli blokováni na serveru ČGF. Více informací naleznete zde


Členství DRIVE je nejjednodušším typem členství, díky němuž můžete bez vysokých vstupních poplatků získat část výhod řádného člena golfového klubu. Jedná se především o různé typy slev v areálu Golf Hostivař i zdejší restauraci, na našich dalších sportovištích a spřátelených golfových hřištích. Slevy je možné uplatnit po předložení platné členské karty České golfové federace. Žadatel o členství DRIVE neplatí vstupní poplatek, tak jako je to obvyklé u řady jiných členství, ale hradí pouze roční příspěvky. V současné době GCHOS nabízí svým členům zajímavou slevu při platbě na dva a tři roky.

 

 Více informací o nabízeném členství DRIVE naleznete zde

 

Zakoupili jste si členství – co dál


Součástí balíčku, který jste si právě zakoupili, jsou kromě řady dárků i Stanovy GCHOS a přihláška do klubu s vaším členským číslem. Seznamte se pečlivě s přiloženými Stanovami GCHOS a vyplňte čitelně přihlášku. Tu spolu s fotografií pasového formátu odevzdejte na hlavní recepci Golfu Hostivař. V případě tzv. prvočlenství, kdy současně žádáte o zápis HCP na server ČGF, přiložte k přihlášce i originál či kopii osvědčení pro hru na hřišti.
Rozhodně nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu a podpis. Přihlášku nezletilých hráčů do 18 let věku podepisuje zákonný zástupce!!!
Po předání vyplněné přihlášky dostanete na recepci nepřenosnou slevovou kartu. Za 14 dní od podání přihlášky obdržíte dopis, který potvrdí nebo zamítne vaše přijetí do klubu. Klub může bez udání důvodu žádost člena zamítnout, slevovou kartu zablokovat a celý uhrazený poplatek žadateli vyplatit zpět.
Do 30 dnů vás elektronickou poštou vyzveme k převzetí členské karty ČGF. Tato lhůta je bohužel závislá na vyřízení vaší žádosti v ČGF, z toho důvodu vám ji nemůžeme zcela garantovat. Členská karta ČGF se vydává pouze na aktuální golfovou sezonu, a to vždy od 1. dubna do konce daného roku. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození členské karty ČGF, je možné zažádat o její duplikát na recepci Golfu Hostivař nebo na klub@golfhostivar.cz. Vydání duplikátu členské karty ČGF stojí dle sazebníku GCHOS 200 Kč
V rámci zlepšení služeb pro naše členy komunikujeme především prostřednictvím elektronické pošty. Proto je velmi důležité čitelné vyplnění e-mailové adresy.

 

Něco více o členství

 

Roční kontrola a aktivní/neaktivní HCP

Roční kontrola HCP se provádí vždy jednou za rok po skončení golfové sezony, tzn. v zimním období a týká se pouze členů, kteří mají EGA hendikep (tedy hráči s HCP 0-36). Na základě uhraných výsledků STK klubu nastaví každému hráči odpovídající HCP. Například pokud hráč hraje málo, ale každou hrou výrazně zlepšuje svůj HCP, neodpovídá hodnota HCP jeho skutečným hracím schopnostem (jedná se o tzv. zadržený HCP), a proto je pomocí roční kontroly takovému hráči HCP snížen. Naopak HCP je po roční kontrole hráči zvýšen, jestliže každou hrou HCP zvyšoval.
Při roční kontrole může být váš HCP zneaktivněn. Ke zneaktivnění HCP dochází v případech, kdy hráč nemá uhrané nejméně čtyři výsledky (nesoutěžní výsledky nebo turnaje). K opětovné aktivaci HCP dojde po odehrání 3 kvalifikačních výsledků. Hráč s neaktivním handicapem se může v rámci ČGF stále účastnit soutěží – až na výjimky, kdy pořadatel stanoví jinak. Hráč nemá nárok na případnou cenu, protože není jasné, s jakým handicapem a v jaké kategorii by měl řádně hrát.

 

Nesoutěžní výsledek

Nesoutěžní výsledek (dále NV) umožňuje hráči úpravu HCP bez účasti na turnaji (pouze pro hráče s HCP v rozmezí 11,5–54). Hráč může hrát nesoutěžní výsledek pouze na hřištích určených národní asociací.
Hráčův NV je použit pro úpravu HCP, pouze pokud:
• hráč před začátkem hry na recepci klubu nahlásí, že jde NV, uvede zapisovatele a počet jamek a uhradí administrativní a hrací poplatky
• má zapisovatel HCP 36 a nižší
• recepce zadá NV na serveru ČGF a vydá hráči a spoluhráči vyplněné skórkarty
• hráč ihned po odehrání hřiště odevzdá skórkartu vyplněnou a podepsanou zapisovatelem a hráčem
• recepce promptně zadá výsledek hry na serveru ČGF
Pokud hráč neodevzdá svou vyplněnou skórkartu, je recepcí klubu výsledek zadán „bez výsledku“ – tj. SKREČ se zvýšením HCP (z handicapového systému EGA, bod 18)

 

Výsledky dosažené v zahraničí

Je povinností hráče, aby handicapové komisi domovského klubu nahlásil včas všechny výsledky dosažené v soutěžích v zahraničí pořádaných zahraničním klubem jiné golfové asociace. Uznat lze pouze výsledky dosažené v soutěži na hřišti znormovaném pomocí systému USGA Course Rating. Hráč musí předat handicapové komisi domovského klubu potvrzenou skórkartu. Hráči s handicapem 9,9 a nižším musí předat též výsledkovou listinu soutěže potvrzenou pořádajícím klubem. Výsledek musí hráč nahlásit před startem v další soutěži, neboť na serveru ČGF musí být výsledky zpracovány ve správném časovém sledu. Handicapová komise domovského klubu rozhodne, zda hráči hlášený výsledek uzná, upraví hráči jeho handicap podle Handicapového systému ČGF a změní hráči jeho handicap na serveru ČGF (a to nejpozději do 7 dnů od přijetí dokumentů). Pokud hráč nahlásí výsledek ze zahraničí až po svém startu v jiné soutěži, nelze výsledek uznat na úpravu handicapu (použit dodatek II Handicapového systému EGA).
  Aby bylo možné uznat a zadat výsledky ze zahraničních soutěží je potřeba splnit určité náležitosti:
• čitelně vyplněné jméno, příjmení, HCP a registrační číslo hráče a zapisovatele na skórkartě
• název soutěže
• název hřiště
• čitelně a jasně vyplněné počty ran na jamce
• podpisy hráče a zapisovatele
• datum hry
• razítko pořádajícího klubu
• hrací HCP hřiště (může být doloženo na jiném potvrzeném dokumentu)
• HCP index jednotlivých jamek(může být doloženo na jiném potvrzeném dokumentu)
• slope a course rating hřiště(může být doloženo na jiném potvrzeném dokumentu)

Upřednostňujeme, aby na skórkartě byly vypočteny stablefordové body, ale není to podmínkou. Zadání zahraničního výsledku je zpoplatněno dle schváleného sazebníku GCHOS 150 Kč. Poplatek je vybírán zpětně na hlavní recepci Golfu Hostivař nebo může být uhrazen bezhotovostním převodem dle platebního předpisu, který vám na vyžádání pošleme. Při platbě ze zahraničí je třeba konečnou částku navýšit o poplatek pro ČSOB 150 Kč. Pokud nebude poplatek do konce daného kalendářního roku uhrazen, bude o jeho výši navýšen roční příspěvek hráče v následujícím období. Bez vyrovnání tohoto finančního závazku nebude možné uvolnit hráče na serveru ČGF v případě ukončení členství v GC Hostivař.

 

Domovské a nedomovské členství

Každý hráč golfu může být členem v několika klubech najednou. Je však potřeba určit jeden z klubů jako klub domovský. Tento domovský klub je potom zodpovědný za správu HCP člena, a pokud se tento hráč účastní turnajů, hraje pod hlavičkou svého domovského klubu. Jestliže se chce hráč účastnit turnajů za jiný než domovský klub, musí mít povolení k hostování od svého domovského klubu. Domovské členství je možné jednou do roka změnit bez udání důvodu. Takové žádosti je každý klub povinen vyhovět. Při této změně je nutné nejprve v domovském klubu zažádat o nastavení členství na nedomovské a poté zažádat o změnu na domovské členství ve zvoleném klubu.

 

Změny jména, kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla

Pokud dojde ke změně vašich evidenčních údajů, oznamte prosím tyto změny na recepci Golf Hostivař (vyplníte formulář o změně evidenčních údajů) nebo na klub@golfhostivar.cz. V případě změny jména vám bude automaticky vystavena nová členská karta ČGF. Poplatek za vystavení nové členské karty ČGF je dle sazebníku GCHOS 200 Kč.


Co by vás mohlo zajímat


Splatnost ročních příspěvků 

 

Splatnost ročních příspěvků je pro letošní rok  20. leden 2013

 

Golfové kluby musí na serveru ČGF nejpozději k datu 30.1. 2013 aktualizovat databázi svých členů na rok 2013.  Z tohoto důvodu bylo stanoveno letošní datum splatnosti členských příspěvků GCHOS na 20. 1. 2013. To platí i pro členství zakoupená v průběhu předchozího roku. Dle Stanov GCHOS není klub povinen členy k uhrazení ročních členských příspěvků vyzývat, nicméně činíme tak každoročně elektronickou poštou minimálně měsíc před splatností příspěvků. Platbu ročních příspěvků lze provést hotově nebo platební kartou na hlavní recepci Golf Hostivař nebo bezhotovostním převodem. Při platbě ze zahraničí je třeba konečnou částku navýšit o poplatek pro ČSOB 150 Kč.


Blokace na serveru ČGF

Člen GCHOS, který do data splatnosti neuhradí členský příspěvek, bude na serveru ČGF dočasně zablokován do doby úhrady příspěvku. Při pozdní úhradě příspěvku také musíte počítat s tím, že Vám bude ze strany ČGF vyrobena registrační karta v pozdějším termínu (ke členstvím uhrazeným v období od 31.1. - 1.3. reg. karty ČGF budou vydány cca koncem března, při úhradě po 1. 3. budou karty připravené v první polovině dubna).

 


 Přerušení členství

Každý člen, který v daném hracím roce nebude moci využívat své členství, může zažádat o jeho přerušení. Tím má automaticky ukončené členství u ČGF.  Po dobu přerušení členství nemá také člen nárok na žádné volné ani zvýhodněné služby poskytované areálem Golf Hostivař či jeho partnery (platnost karty Range and Balls 5/10 končí dnem přerušení členství). 
 Zároveň mu není umožněno účastnit se mistrovství klubu. Člen s přerušeným členstvím musí po celou dobu přerušení členství každoročně hradit roční udržovací poplatek, který je dle sazebníku GCHOS 300 Kč.
O přerušení nebo znovuobnovení členství musí člen písemně požádat správní radu (akceptujeme i oznámení elektronickou poštou) nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází roku, jehož se přerušení týká. Minimální doba přerušení členství je jeden rok.

 

Vystoupení z klubu

Vzhledem k tomu, že se jedná o standardní typ členství, které je uzavřeno na dobu neurčitou, lze je ukončit pouze písemnou žádostí (akceptujeme i výpověď elektronickou poštou). Člen není povinen udávat důvod ukončení svého členství. Vystoupení z GCHOS není zpoplatněno. Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči GCHOS zůstávají ukončením členství nedotčené. Do doby, než budou tyto pohledávky uhrazeny, nebude hráč uvolněn na serveru ČGF.

Dnem ukončení členství zaniká právo člena na  volné a zvýhodněné služby poskytované areálem Golf Hostivař či jeho partnery (platnost karty Range and Balls 5/10 končí dnem ukončení členství).

 

Pozastavení členství

Členství v GCHOS může být členovi pozastaveno, pokud nesplní v řádném termínu finanční či jiné členské povinnosti. Pozastavením členství se rozumí především zrušení možnosti užívání golfového zařízení Golf Hostivař za zvýhodněných podmínek. Pozastavení členství je spojeno s provedením blokace na serveru ČGF, což znemožňuje hráči přihlašovat se na turnaje a účastnit se jich, a to i tehdy, má-li hráč platné členství v jiném klubu. Pozastavení členství bude členovi písemně sděleno elektronickou poštou.
Pokud člen sjedná nápravu, tj. splní své členské povinnosti (uhradí dlužnou částku) do 30 dnů od odeslání písemného upozornění, bude pozastavení členství zrušeno. V opačném případě může být členovi jeho členství ukončeno.

 

Vyloučení z GCHOS

Dle Stanov GCHOS může být rozhodnutím správní rady GCHOS vyloučen člen, který poruší Stanovy nebo předpisy a pokyny orgánů GCHOS nebo nedodržuje svoje závazky a povinnosti vůči klubu. Vyloučení předchází písemné upozornění, které je zasláno členovi klubu spolu s uvedením důvodů pro možné vyloučení z GCHOS. Pokud člen neprodleně neodstraní uvedené důvody, může být rozhodnuto o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení nabývá účinnosti dnem následujícím po uplynutí 14denní lhůty po odeslání rozhodnutí členovi GCHOS.
Ukončením členství se rozumí výmaz člena z evidence GCHOS a současně i z příslušné evidence GCHOS vedené u České golfové federace. Ukončením členství nevzniká členovi nárok na finanční či jiné vyrovnání. Případné finanční závazky člena vůči GCHOS zůstávají ukončením členství nedotčené.
 

 

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL