Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013


Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 01/2013
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař ruší příspěvek za aktivaci pozastaveného členství ve výši 300 Kč. Tato změna je současně upravena v sazebníku GCHOS, zavedeného předpisem 02/2009. 

V Praze dne 2. května 2013Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 01/2010
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař stanovuje poplatek za ukončení členství (viz. článek 9, odstavec 9.1 stanov) ve výši 300 Kč.
Z důvodu změn ve výběru federačních poplatků, kterou v zavedla Česká golfová federace na své konferenci dne 6.3.2010, je člen, jehož členství je ukončeno po 31.3. daného kalendářního roku, povinen uhradit poplatek za ukončení členství ve výši 300Kč. Do doby než bude tato částka uhrazena, bude člen blokován na serveru ČGF.
O tento poplatek je současně upraven sazebník GCHOS, zavedený vnitřním předpisem 02/2009.
 
V Praze dne 1.dubna 2010Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 02/2009
_________________________________________________________________________
 

Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař schvaluje sazebník GCHOS s platností od 15.11.2009 a současně ruší vnitřní předpis Golf Club Hostivař číslo 02/2005.
 
Přerušení členství na 1 rok
300 Kč
Aktivace přerušeného členství
Zdarma
Aktivace pozastaveného členství
300 Kč
Obnovení členství v případě vystoupení
300 Kč
Obnovení členství v případě vyloučení
500 Kč
Ukončení členství po 31.3. (viz. vnitřní předpis 01/2010) - platné pouze pro rok 2010

300 Kč

 
Duplikát členské karty ČGF
200 Kč
Express členská karta ČGF
400 Kč
Potvrzení o aktuálním HCP v angličtině
Zdarma
Povolení k hostování
Zdarma
 
Zadání nesoutěžního výsledku – hřiště Golf Hostivař
100 Kč
Zadání soutěžního výsledku – zahraničí
150 Kč
   
Poplatek za platbu ze zahraničí (dle sazebníku ČSOB)

150 Kč

                                                                                                               
Sazebník je platný od 15.11.2009Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 01/2009
_________________________________________________________________________
 
Ruší a v plném znění nahrazuje vnitřní předpis Golf Club Hostivař číslo 02/2008.
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař doplňuje čl. 9 Stanov (Ukončení členství v GCHOS):
  • V případě ukončení členství dle čl. 9 Stanov, lze o opětovné přijetí do GCHOS požádat nejdříve po uplynutí doby 3 let.
  • Pokud k ukončení členství došlo vystoupením dle článku 9, odstavce 9.1.1 Stanov, může člen požádat o obnovení členství před uplynutím této lhůty. V takovém případě je člen povinen uhradit poplatek za „obnovení členství v případě vystoupení“ dle platného sazebníku GCHOS.
  • V případě, že došlo k ukončení členství vyloučením, dle článku 9, odstavce 9.1.2 Stanov, může správní rada ve zvlášť odůvodněných případech, udělit výjimku a výše uvedenou dobu zkrátit. V takovém případě je člen povinen uhradit poplatek za „obnovení členství v případě vyloučení“ dle platného sazebníku GCHOS.
  • Pro obnovení členství musí žadatel vyplnit žádost o znovuobnovení členství. Po schválení správní radou člen uhradí stanovený poplatek spolu s předepsaným příspěvkem.
V Praze dne 28. října 2009Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 01/2008
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař doplňuje čl. 8, odstavec 8.1. Stanov (Přerušení členství v GCHOS):
  • V odůvodněných případech může člen členství přerušit, tuto skutečnost je povinen oznámit GCHOS, včetně předpokládané doby přerušení.
  • Oznámení musí být doručeno GCHOS na adresu sídla klubu, popřípadě elektronicky na adresu klub@golfhostivar.cz.
  • Členství je přerušeno až do doby, kdy člen požádá o jeho znovuobnovení.
  • Žádost o znovuobnovení členství musí být doručena GCHOS na adresu sídla klubu, popřípadě elektronicky na adresu prispevky@golfhostivar.cz., nejpozději do konce kalendářního roku, který předchází roku pro který člen žádá o znovuobnovení členství. V případě pozdějšího doručení budou členovi účtovány náklady spojené se znovuobnovením členství v ČGF a vystavením členské karty ČGF.
  • Po dobu přerušení platí člen udržovací roční příspěvek, jehož výše je určována správní radou pro každý hrací rok, a který tvoří pouze část ze stanoveného ročního příspěvku.
  • Minimální doba přerušení členství je jeden rok.
  • Po dobu přerušení:
   • člen nemůže bezplatně využívat smluvní golfové zařízení GCHOS
   • není mu zprostředkováno vydání členské karty České golfové federace
   • je provedeno ukončení členství v GCHOS na serveru ČGF.
V Praze dne 29.února 2008Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 02/2008
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař doplňuje čl. 9 Stanov (Ukončení členství v GCHOS):
  • V případě ukončení členství dle čl. 9 Stanov, lze o opětovné přijetí do GCHOS požádat nejdříve po uplynutí doby 5 let.
  • V odůvodněných případech, a za předpokladu, že k ukončení členství došlo vystoupením dle článku 9, odstavce 9.1.1 Stanov, může správní rada udělit výjimku a výše uvedenou dobu zkrátit. V takovém případě je člen povinen uhradit zpětně za dobu, která uplynula mezi ukončením a znovuobnovením členství udržovací roční příspěvek, jehož výše je určována správní radou pro každý hrací rok, a poplatek za znovuobnovení členství dle platného ceníku klubových poplatků.
  • V případě, že došlo k ukončení členství vyloučením, dle článku 9, odstavce 9.1.2 Stanov, nelze takovouto výjimku udělit.

V Praze dne 29.února 2008Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 01/2007
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař doplňuje čl. 4 Stanov.
„U některých typů členství (např. DRIVE) se vstupní, resp. roční příspěvek skládá ještě před doručením vyplněné přihlášky do klubu. V případě neschválení přihlášky ze strany klubu je pak vstupní, resp. roční příspěvek vrácen. V případě nedoručení řádně vyplněné a podepsané přihlášky do 6 měsíců od složení vstupního resp. ročního příspěvku, tento příspěvek propadá ve prospěch klubu, který jej použije pro naplnění Cíle činnosti klubu podle čl. 3 Stanov.“
 

V Praze dne 24.ledna 2007Vnitřní předpis Golf Club Hostivař                                                      číslo 02/2005
_________________________________________________________________________
 
Tímto předpisem správní rada Golf Club Hostivař stanovuje poplatek za zrušení pozastavení členství (viz. článek 8, odstavec 8.2 stanov) ve výši 500 Kč.

V Praze dne 1.září 2005


Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL