Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013

Příspěvky 2013


Těší nás Vaše rozhodnutí zůstat i pro nadcházející golfovou sezónu členem Golf Club Hostivař a využít tak všech  členských výhod, které jsme pro Vás pro letošní sezonu připravili.

Pravidelně každým rokem minimálně měsíc před splatností příspěvků zasíláme elektronickou poštou všem našim stávajícím členům individuální dopis s osobními evidenčními údaji a všemi nezbytnými informacemi potřebnými k úhradě členských příspěvků. Pokud jste výzvu k úhradě členských příspěvků ve výše uvedeném termínu neobdrželi, kontaktujte prosím naši recepci na tel.: 724 124 818 pro kontrolu vaší elektronické adresy.

Členské příspěvky je možné uhradit na recepci Golf Hostivař hotově nebo platební kartou, avšak vzhledem k vysokému množství našich členů, jednoznačně preferujeme bezhotovostní převod na náš bankovní účet. Při bezhotovostní platbě vás naléhavě žádáme o pečlivou kontrolu variabilního symbolu, tak aby mohlo dojít k jednoznačné identifikaci platby a spárování s účetním předpisem!!!


Předpis platby


Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:
180 102 038/0300
variabilní symbol: dostanete dopisem nebo si jej vyhledejte dle Vaší federační karty 
částka: dle Vašeho typu členství zde>>>
splatnost: 20. 1. 2013
zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, typ členství


Při platbě ze zahraničí je třeba navýšit konečnou částku o poplatek bance ve výši 150 Kč.

 

Výše ročních příspěvků

 

Roční příspěvky pro skupinu DRIVE

Kompletní přehled výše příspěvků naleznete zde>>.

 

Změna členství na některý typ členství ze skupiny DRIVE


Každý člen, který v letošním roce přejde na vyšší typ členství, obdrží golfové pojištění  Bogey od firmy GOLFPLAN v hodnotě 1 300 Kč  zdarma.


Pokud máte zájem přejít z jakéhokoliv typu členství (DRIVE!, START, KADET) na některý typ členství skupiny DRIVE, je změna Vašeho členství velmi jednoduchá. Pokud chcete zaplatit příspěvek pro rok 2013 převodem, což je námi preferovaný způsob, uhraďte odpovídající částku dle Vámi vybraného typu členství na požadované období (1 - 3 roky) na účet GCHOS, zadejte správný variabilní symbol (během prosince 2012 jej stávající členové GCHOS obdrží v osobním dopise rozesílaném elektronickou poštou nebo si jej vyhledejte zde), a do poznámky pro příjemce napište Vaše jméno, příjmení a zvolený typ členství. Po připsání příspěvku na účet GCHOS, a jeho zpracování, Vám bude na recepci areálu GCHOS vystavena karta k čerpání výhod odpovídající Vámi vybranému typu členství.

Další možností je se přímo zastavit na recepci areálu Golf Hostivař a na místě zažádat o změnu členství. Po úhradě příspěvku v hotovosti nebo platební kartou Vám recepční ihned opět vystaví kartu odpovídající Vámi vybranému typu členství pro čerpání Vašich výhod v areálu Golf Hostivař.

Jetliže máte už na sezonu 2013 nebo dokonce i na sezonu 2014 členské příspěvky uhrazené, nevadí, uhrazenou částku pro danou sezonu Vám z platby ročního příspěvku vyššího typu členství samozřejmě odečteme.

 

Členství START a KADET: 3 500 Kč

(typy členství START a KADET se již neprodávají, informace o výši příspěvku je pouze pro stávající členy START a KADET).

 

Řádné a rodinné členství: 15 000 Kč

V případě dítěte do 15 let se roční příspěvek stanovuje na 50% výše příspěvku dospělého, tj. 7 500 Kč
(prodej řádného a rodinného členství je pozastaven, informace pouze pro stávající řádné a rodinné členy).  

 

Další důležité informace

 

Splatnost ročních příspěvků


Splatnost ročních příspěvků je stanovena pro nadcházející sezonu na 20. leden 2013

 

Dle rozhodnutí ČGF musí golfové kluby na federačním serveru nejpozději k datu 30.1. 2013 aktualizovat databázi svých členů na rok 2013. Z tohoto důvodu bylo nezbytné stanovit letošní datum splatnosti členských příspěvků GCHOS na 20. 1. 2013. To platí i pro členství zakoupená v průběhu předchozího roku. Dle Stanov GCHOS není klub povinen členy k uhrazení ročních členských příspěvků vyzývat, nicméně činíme tak každoročně zasláním osobního dopisu elektronickou poštou minimálně měsíc před splatností příspěvků.

 

Výdej karet ke členstvím skupiny DRIVE

Bodovou kartu, která náleží k Vašemu typu členství DRIVE, si letos můžete začít vyzvedávat na recepci areálu Golf Hostivař dříve, a to již od 1. ledna 2013. Zájemci očlenství DRIVE plus a DRIVE top musí dodat i fotografii pasového formátu, která je povinnou součástí slevové karty.

  

Znovuobnovení přerušeného členství

Upozorňujeme všechny členy, kteří v roce 2012 přerušili členství dle článku 8, paragraf 8.1 Stanov, aby v případě zájmu o znovuobnovení členství pro rok 2013, dali toto na vědomí elektronicky na adresu klub@golfhostivar.cz nebo písemnou formou na adresu klubu.

 

Přerušení členství

Pokud chcete v letošním roce přerušit členství dle článku 8, paragraf 8.1 Stanov, je třeba toto oznámit elektronicky na adresu klub@golfhostivar.cz nebo písemnou formou nejpozději do 20. 1. 2013. Formulář žádosti o přerušení členství je k dispozici na hlavní recepci areálu Golf Hostivař nebo v elektronické podobě na našich stránkách zde. Poplatek za přerušení členství zůstává 300 Kč. Po dobu přerušení členství je ukončena registrace člena u České golfové federace a člen nemá nárok na kartu ČGF. Po dobu přerušení členství nemá také člen nárok na žádné volné ani zvýhodněné služby poskytované areálem Golf Hostivař či jeho partnery (platnost karty DRIVE končí dnem přerušení členství).

 

Ukončení členství

V případě, že chcete ukončit členství GCHOS vystoupením dle článku 9, paragraf 9.1.1 Stanov, je třeba toto oznámit elektronicky na adresu klub@golfhostivar.cz (negarantovaný způsob komunikace) nebo písemnou formou na adresu klubu nejpozději do 20. 1. 2013. Formulář žádosti o ukončení členství je k dispozici na hlavní recepci areálu Golf Hostivař nebo v elektronické podobě na našich stránkách zde. Upozorňujeme, že neuhrazením ročních příspěvků členství automaticky nezaniká a GCHOS je oprávněn požadovat po členovi případné náklady, které mohou klubu vzniknout v souvislosti s pozdním oznámením ze strany člena (např. poplatek odvedený za člena České golfové federaci).

Dnem ukončení členství zaniká právo člena čerpat volné a zvýhodněné služby poskytované areálem Golf Hostivař či jeho partnery (platnost příslušné karty DRIVE končí dnem ukončení členství).

 

Neuhrazení členského příspěvku

Pokud člen klubu neuhradí svůj příspěvek do stanoveného data splatnosti, bude provedena jeho blokace na serveru ČGF, až do doby než bude příspěvek uhrazen a nebo člen své členství neukončí - viz. předchozí odstavec. Následně bude postupováno podle Stanov a správní rada může členství v klubu pozastavit (viz. článek 8, odstavec 8.2 Stanov). Poplatek za opětovnou aktivaci členství je stanoven na 300 Kč.

Při pozdní úhradě příspěvku také musíte počítat s tím, že Vám bude ze strany ČGF vyrobena registrační karta v pozdějším termínu (cca do 30 dnů od zaplacení).

 

Kontakt

V případě jakýchkoliv nejasností nás prosíme kontaktujte na adrese klub@golfhostivar.cz nebo kontaktujte manažerku klubové agendy Ing. Petru Smékalovou v pracovních dnech od 8.00 do 18.00 na telefonním čísle 725 587 480.

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL