Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013

VÝKONNOSTNÍ SKUPINA

Dětské týmy předvedly v sezoně 2012 skvělé výsledky díky kterým posunuly Hostivař mezi čtyři nejlepší kluby v České republice pracující s mládeží.


Zařazení do „výkonnostní skupiny dětí“:

 

Výběr dětí do výkonnostní skupiny vychází ze splnění základních bodů pro přijetí a jejich posouzení jako celku.

1 - pohybové schopnosti a předpoklad zlepšování (posouzení trenérů)

2 - dosažený HCP ve srovnání se stejně starými dětmi (dle klubového žebříčku)

3 - zájem dítěte přijímat tréninkové úkoly a plnit je

4 - ochota rodičů spolupracovat (četnost tréninků dítěte, doprovod rodičů na vybrané turnaje, hraní o víkendech mimo turnaje atd..)

5 - Věk dítěte/juniora: 10 - 18 let (v případě výjimečného talentu možno zařadit i mladší děti, nutná konzultace s trenérem)

 

Hráč, kterého trenér navrhne, nejdřív musí dokázat, že mezi výkonnostní hráče patří (již dodržuje pravidla výkonnostního hráče), následně bude do skupiny zařazen.

                                 

Dítě zařazené do výkonnostní skupiny musí mít domovské členství v Golf Club Hostivař, nemusí však trénovat u trenéra působícího v Hostivaři.

 

Zařazení do výkonnostní skupiny navrhuje osobní trenér dítěte, na základě vyplnění formuláře s výkonnostními cíli a na základě těchto kritérií:

10 - 11 let     HCP  max. 22

12 - 13 let     HCP  max. 18

14 - 16 let     HCP  max. 12

 

Mimořádně je možno zařadit na výslovné přání trenéra i dítě, které zatím nesplňuje HCP své věkové kategorie, ale podporu ze strany klubu dítě získá až po splnění stanovených výkonnostního cílů.

 

Dítě zařazené do výkonnostní skupiny trénuje individuálně s trenérem, klub nevypisuje skupinové kurzy.

 

Kdo je výkonnostní hráč?

Výkonnostní hráč:

-          trénuje min. 2x týdně (ideálně 3x – 4x)

-          trénuje i v nepřízni počasí

-          pravidelně hraje turnaje mládeže vypisované české golfovou federací

-          pravidelně hraje povinné výkonnostní turnaje

-          pokud bude zařazen do sestavy REPRE – povinná účast na REPRE turnajích

-          dodržuje golfovou etiketu

-          dodržuje pravidla golfu

-          reprezentuje svým chováním dobré jméno domovského klubu

-          golf je pro něj sportem č. 1

-          chodí na pravidelné tréninky se svým trenérem

 

Všechny výše vypsané body jsou důležité pro přijetí hráče do dalších výkonnostních období. Pokud nebude hráč pravidelně trénovat a hrát co nejvíce federačních turnajů, dodržovat etiketu – bude hráč ze skupiny okamžitě vyloučen!

 

Výhody pro děti „Výkonnostní skupiny“:

Děti ve výkonnostní skupině jsou rozděleny do dvou rovin: a) TOP (max. 6 dětí) b) základní (max. 12 dětí)

 

Tito hráči získávají za velmi výhodných podmínek zlatou kartu opravňující čerpání každý den:

vstup na driving range, 4 žetony, 1 fee na 9/18 jamek akademie, 1 fee na 9/18 jamek hřiště, 4 hodiny simulátoru, 3 hodiny na rohoži v Indoor centru.

Je přísně zakázáno předávat výhody zlaté karty dalším osobám! Pokud bude zjištěno, že jakoukoliv výhodu (míče apod.) byly poskytnuty dalším osobám, bude dítě okamžitě vyřazeno z výkonnostního golfu!

 

TOP

Šlancarová Tereza 

Srb David

Melichar Ondřej

Lukáš Broda
Bek Daniel

 

ZÁKLADNÍ

Srb Jakub

Mandera Petr

Horáček Filip
Brix Vojtěch

Hájek Jan

Krbec Adam
Melichar David
Zrzavá Markéta
Beková Linda

Popper Adam

Křenovská Elisabeth

Borovka David

 

Pokud hráč nenavštěvuje federační turnaje, nechodí na pravidelné tréninky určené trenérem, nedodržuje golfovou etiketu bude okamžitě z výkonnostní skupiny vyřazen!

 

Další výhody pro děti „Výkonnostní skupiny“:
Pokud se dítěti podaří výborně splnit jejich cíle, tak získávají zdarma green fee na vybraná partnerská hřiště areálu Golf Hostivař (podle aktuální dostupnosti). Tímto si děti mohou trénovat individuálně i na jiných hřištích.

 

 

·   Za umístění v Mezinárodním mistrovství na rány (dosp.)

Projití cutem: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

 

·   Za umístění v Národním mistrovství na jamky (dosp.)

Do 32. místa: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

 

·   Za umístění v Czech Golf Amater Tour

Do 10. místa: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

 

·   Za umístění v Mezinárodním mistrovství (jr.)

Do 15. místa: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

 

·   Za umístění v Národním mistrovství (kadeti, do 16 let)

Do 5. místa: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

 

·   Za umístění v Národní Golfové Tour mládeže:

Do 3. místa: příspěvek ubytování 400 Kč/noc, jídlo 300 Kč/den, benzín 3Kč/km

4. –  10. místo – 3 green fee na vybraná hřiště

 

·   Za umístění v regionálních soutěžích:

1. místo – 3 green fee na vybraná hřiště

2. místo – 2 green fee na vybraná hřiště

3. místo -  1 green fee na vybraná hřiště

 

Dotace jsou vždy stanoveny takto: v případě, že je dotace na benzín dražší než 400 Kč, platí se ubytování. Pokud je menší než dotace na 400 Kč, hradí se benzín. Pokud hráč dosáhl uvedeného umístění, bude emailem informovat koordinátora výkonnostního golfu Lenku Borkovcovou – lenka.borkovcova@golfhostivar.cz. Proplacení příspěvků je možné po doložení dokladů.

 

Povinné hostivařské turnaje výkonnostní skupiny:

Vzhledem k tomu, že děti zařazené do výkonnostní skupiny mají rozdílného trenéra je každý měsíc vypsán turnaj pro sehrání i s ostatními hráči v jamkové hře.

Turnaje se v období od března do listopadu hrají na 9jamkovém hřišti varianty A nebo B – bude upřesněno v propozicích na čgf. Prosinec, leden a únor na simulátorech.

 

TERMÍNY TURNAJŮ

Březen: 25. 3. 2013

Duben: 29. 4. 2013

Květen: 27. 5. 2013 - zrušeno

Červen: 24. 6. 2013 - zrušeno

Červenec: 29. 7. 2013

Srpen: 26. 8. 2013

Září: 23. 9. 2013

Říjen: 21. 10. 2013

Listopad: 25. 11. 2013

Prosinec: 16. 12. 2013

Leden: 27. 1. 2014

Únor: 24. 2. 2014

 

 

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL