Golf Hostivař

Hlavní recepce

tee time, green fee, členství

724 124 818

Recepce driving range

lekce trenérů, kurzy

274 772 769
Fotogalerie
EN mail heart RSS Facebook

Magazín Golf Hostivař

magazín léto 2013

Naše další areály

Tenis Hostivař    Squash Hostivař    Ski MU

Online rezervace

Online rezervace

Generální partner

logo csob

Předpověď počasí

Partneři areálu

partneri animace

Mediální partneři

media animace

Oficiální dodavatelé

dodavatele animace

GolfShop

GolfProfi shop Hostivař

Reklama

Hickory golf
golfžurnál
Green relax
reklama vpravo 5
Golf Courses
Chci odebírat týdenní zpravodaj
Rezidence GH
areál roku 2013

Mistrovství GCHOS ve hře na jamky 2013

  

 

 

1. Druh a popis soutěže:

Jamková hra podle Pravidel golfu, bez vyrovnání hendikepu. Jednotlivé zápasy vyřazovací soutěže se hrají na 18 jamek. V případě nerozhodného výsledku i po 18. jamce pokračuje hra až do prvního rozhodnutí.

 

2. Soutěžní kategorie: muži a ženy

 

3. Hřiště: Golf Hostivař, muži žlutá odpaliště, ženy červená, hraje se varianta hřiště A+A

 

4. Podmínky účasti:

Jamkové mistrovství klubu je určeno pouze pro členy GCHOS, startovat mohou pouze amatérští hráči. Do pavouka jamkového mistrovství klubu mohou být zařazeni pouze hráči, kteří se kvalifikovali na základě účasti na kvalifikačním turnaji. Nasazeno bude maximálně prvních 32 mužů a 16/8 žen podle brutto pořadí na rány v kvalifikačním turnaji v obou kategoriích. V případě shodného výsledku brutto bude pořadí pro nasazení hráčů resp. kvalifikaci vycházet z pořadí sestaveného serverem ČGF ((tj. podle standardních pomocných kritérií). Přihlášení hráčů proběhne v rámci kvalifikačního turnaje. Hráč, který z jakéhokoliv důvodu nenastoupí k utkání 1. kola vyřazovací soutěže, nemůže být nahrazen jiným hráčem z kvalifikace. Obhájci titulu z loňského roku jsou automaticky nasazeni na 1. místo v pavouku.

 

 

Aktuální pavouk Mistrovství GCHOS ve hře na jamky:

 

 

                    ŽENY                                   MUŽI

 

   

Způsob vyzývání:

Vyzyvatelem dvojice je vždy hráč nasazený výše v pavouku (hráč s lepším výsledkem brutto v kvalifikaci). Kontakt na soupeře získáte na hlavní recepci Golf Hostivař. Vyzyvatel je povinen zajistit rezervaci startovních časů. Termín a hodinu zápasu je vyzyvatel povinen nahlásit dostatečně předem soutěžnímu výboru (stačí e-mailem na turnaje@golfhostivar.cz). V případě, že se hráči nejsou schopni na termínu zápasu dohodnout, může soutěžní výbor stanovit datum a čas zápasu. Soutěžní výbor může také stanovit náhradní termín zápasu, v případě, že by se tento nekonal ze závažných důvodů.

 

Neodehrání zápasu:

Pokud hráč z jakýchkoliv důvodů k dohodnutému utkání nenastoupí, tak kontumačně prohrál a jeho soupeř automaticky postupuje do dalšího kola. Pokud vyzyvatel vyzývaného nevyzve, postupuje automaticky vyzývaný.

 

Evidence výsledků:

Okamžitě po dohrání zápasu nahlásí hráči výsledek zápasu v hlavní recepci Golf Hostivař - odevzdají skorekartu s jasně zaznamenanými výsledky. Z odevzdané skorekarty musí jasně vyplývat výsledek na každé odehrané jamce a skorekarta musí být podepsaná oběma hráči.

 

Řešení sporů:

Jednotlivé zápasy se odehrávají bez fyzické přítomnosti rozhodčího. Pokud nelze posoudit spornou situaci hlavním rozhodčím resp. soutěžním výborem následně, může soutěžní výbor nařídit odehrání nového zápasu v jím stanoveném termínu. Spory mimo rámec pravidel golfu (organizační a jiné) řeší hráči zásadně principem vzájemné dohody a „fair play“. Pokud i tak nedojde k dohodě, má rozhodující a konečné slovo ředitel soutěže, po vyslechnutí obou stran.

 

Poplatky:

Startovné se při jednotlivých zápasech neplatí, poplazkem je běžné green fee podle typu členství.

 

Závěrečné vyhlášení a předání cen:

Vyhlášeni budou první tři hráči v každé kategorii a získají upomínkové poháry. Vítězové kategorií se stanou Mistrem a Mistryní klubu v jamkové hře za rok 2013 a jejich jména budou vyryta na památečních klubových pohárech. Slavnostní vyhlášení výsledků jamkového mistrovství proběhne v rámci vyhlášení soutěže Mistrovství GCHOS na rány v neděli 29. 9. 2013.

 

Soutěžní výbor si vyhrazuje právo technických změn či doplnění ve vypsání turnaje.

 

Ředitel soutěže: Martin Šustr

Hlavní rozhodčí: Jan Šonka, Martin Šustr 

Soutěžní výbor: Jiří Martinka, Jaroslav Kadlec, Martin Šustr a službu konající marshal 

 

V Hostivaři 18. 4. 2013

Copyright © Golf Hostivař, Hornoměcholupská 565, Praha 10, info@golfhostivar.cz

Design © MABEL